Quy trình SEO – Triển khai Content

Tóm tắt ý chính

 • Cụ thể, có phải bạn muốn xác định chủ đề, tạo ra nội dung chất lượng và thu hút người dùng đến website của mình.
 • Check các yếu tố fact (sự thật) cần được xác thực trong bài viết.
 • bài viết cần bao hàm nội dung của top 10 đối thủ đứng đầu cả 2 thị trường (Việt và Anh) nhưng với chất lượng content cao hơn, ngắn gọn súc tích với giao diện trực quan bắt mắt hơn.
 • Đúng tông giọng của thương hiệu, và ngôi xưng (ví dụ thương hiệu thường xưng hô như thế nào với người dùng/ độc giả của mình.
 • Thông tin cung cấp cần chính xác, thể hiện được độ chuyên môn của doanh nghiệp tuy nhiên các từ ngữ nên được viết đơn giản, dễ hiểu (đối với các ngành kỹ thuật, sức khỏe hay những ngành cần am hiểu kiến thức chuyên môn mới có thể viết content hay và chất lượng được).

Tiếp theo, đã đến lúc triển khai nội dung cho website của bạn.

Cụ thể, có phải bạn muốn xác định chủ đề, tạo ra nội dung chất lượng và thu hút người dùng đến website của mình?

quy-trinh-seo-buoc-5-trien-khai-content

Trong bước này, tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách thực hiện.

Outline content

 • Trong bài (lưu ý check cả thị trường tiếng Việt lẫn tiếng Anh).
 • Phân tích số lượng chữ cần thiết.
 • Phân tích mục đích tìm kiếm của người dùng đối với keyword đó.
 • Check các yếu tố về format content (gạch đầu dòng, bảng biểu, gif minh họa hoặc video).
 • Check các yếu tố fact (sự thật) cần được xác thực trong bài viết.
 • Tiến hành outline content theo tiêu chuẩn: bài viết cần bao hàm nội dung của top 10 đối thủ đứng đầu cả 2 thị trường (Việt và Anh) nhưng với chất lượng content cao hơn, ngắn gọn súc tích với giao diện trực quan bắt mắt hơn.

Draft nội dung content

Khi triển khai content cần đảm bảo các yếu tố:

 • Đúng tông giọng của thương hiệu, và ngôi xưng (ví dụ thương hiệu thường xưng hô như thế nào với người dùng/ độc giả của mình?).
 • Đúng chính tả.
 • Ngắn gọn, súc tích đi thẳng vào nội dung.
 • Thông tin cung cấp cần chính xác, thể hiện được độ chuyên môn của doanh nghiệp tuy nhiên các từ ngữ nên được viết đơn giản, dễ hiểu (đối với các ngành kỹ thuật, sức khỏe hay những ngành cần am hiểu kiến thức chuyên môn mới có thể viết content hay và chất lượng được).

Dark mode