Mr. Know – Know a lot of things

Giới thiệu về Knowalot.net

Knowalot.net là website tổng hợp, chia sẻ thông tin, kiến thức về nhiều lĩnh vực. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy được rất nhiều điều thú vị trên website của Mr. Know.

Quảng cáo

Hơi ngại, nhưng mà sau đây là chuyên mục quảng cáo. Năn nỉ bạn bấm vào quảng cáo giúp mình, để mình có thêm chút chi phí duy trì website nha, mình xin cám ơn nhiều

Các bài viết mới nhất

Văn học - Lịch sử Kiến thức

Tổng quan về kiếm sĩ Miyamoto Musashi – Samurai nổi tiếng nhất mọi thời đại

Tóm tắt ý chính Ông tham gia nhiều trận chiến và cuộc đấu tay đôi, tạo ra phong cách kiếm độc đáo của riêng mình và viết một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất về chiến lược, đối...

Văn hóa - Du lịch Kiến thức

Đáp án đề thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Tóm tắt ý chính 60 câu hỏi gồm tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 25 câu hỏi về 05 nội dung trong nhóm kiến thức cơ sở ngành quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư...

Tâm lý - Xã hội Kiến thức

Lý thuyết Bến Xe Buýt Helsinki: Con đường dẫn bạn đến công việc định mệnh của bạn

Tóm tắt ý chính Mỗi trạm xe buýt mà xe số 1 đi qua tượng trưng cho một năm trong cuộc đời làm nhiếp ảnh gia của bạn. Xe buýt của ông ấy, xe số 2, cũng đi trên...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Antartica – Frozen land

Tóm tắt ý chính Next, complete a cover sheet with your name and your student number, and attach it to your pronted assignment. work out with friends is a good idea / a proper meal is important. After a...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Tulips

Tóm tắt ý chính So I can know in advance whether I should bring a boook to read on the train. I used to struggle very much to finish reading a book that we were expected to read. I...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Early Australia (new)

Tóm tắt ý chính The reason I like the atmosphere here is because it has a lot of public performances. I aws very surprised when I came home with an empty bag and I didn’t buy anything. I expecially...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Doggett’s coat and badge

Tóm tắt ý chính I go to bed when I feel sleepy. Next, complete a cover sheet with your name and your student number, and attach it to your printed assignment. → Tiếp theo, điền vào trang bìa có...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Consumer age

Tóm tắt ý chính I know I have to spend time studying but there are so many great TV shows. In the past, I often watched the soccer team I like on TV, but they often lost, so I...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Children and Exercises

Tóm tắt ý chính He or she will enter your information into the computer and give you an identification card. → Anh ấy hoặc cô ấy sẽ nhập thông tin của bạn vào máy tính và đưa cho bạn...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Eating in China (new)

Tóm tắt ý chính As a child, he moved to a special chool because he was so clever. work out with friends is a good idea / a proper meal is important. After a good workout, I always make...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Coffee

Tóm tắt ý chính work out with friends is a good idea / a proper meal is important. After a good workout, I always make sure to have a nutritious meal to replenish energy and support muscle recovery. It’s...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Charles Dickens (new)

Tóm tắt ý chính I have just passed the test, and I am the proud owner of the driving license. So, when I saw an advertisement on the local newspaper for a cheap secand hand car, I did not...

Ngoại ngữ Kiến thức

Tổng hợp các động từ tiếng Đức thường gặp nhất

Tóm tắt ý chính spell, give the letters of a word in order. I have to brush my hat. end, bring to a conclusion, complete, finish, terminate. celebrate, feast, hold festivities, glorify, solemnize, hold a ceremony, add a festive...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Writing: Phân tích, hướng dẫn và chia sẻ công thức cách làm bài Writing (Phần 3)

Tóm tắt ý chính I’m writing this email to inform you about an issue I am / the club currently facing. Honestly, I was both concerned / confused and in a black mood / down in the dumps /...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Writing: Phân tích, hướng dẫn và chia sẻ công thức cách làm bài Writing (Phần 2)

Tóm tắt ý chính Câu trả lời phải đầy đủ các thành phần gồm chủ từ, động từ và túc từ (S + V + O). Ở câu trả lời cho câu hỏi của người đầu tiên, phải có...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Writing: Phân tích, hướng dẫn và chia sẻ công thức cách làm bài Writing (Phần 1)

Tóm tắt ý chính → Đề bài cho là bạn đang tham gia vào Câu Lạc Bộ Thể Hình, phần một sẽ là điền vào các thông tin cơ bản dành cho thành viên mới của câu lạc bộ....

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Pizza – Everything you need to know

Tóm tắt ý chính I need some help finding a dress. I hate trying clothes (4) in / on / off without a second opinion. I can pick you (5) around / up / on at 4. We interviewed...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: The FIFA World Cup

Tóm tắt ý chính I have a work meeting (1) on / until / to 6. As a result, she won an Oscar, a BAFTA, and Golden Globe for the same performance. 0The process begins in the spring when...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Eating in China (Chinese Food)

Tóm tắt ý chính Because of the Chinese diaspora and historical power of the country, Chinese cuisine has profoundly influenced many other cuisines in Asia and beyond, with modifications made to cater to local palates. Chinese food staples such...

Ngoại ngữ Kiến thức

Đề thi Aptis ESOL | Phần Reading: Charles Dickens

Tóm tắt ý chính He enjoyed mimicry and popular entertainment, lacked a clear, specific sense of what he wanted to become, and yet knew he wanted fame. Drawn to the theatre – he became an early member of the...

Quảng cáo

Hơi ngại, nhưng mà sau đây là chuyên mục quảng cáo. Năn nỉ bạn bấm vào quảng cáo giúp mình, để mình có thêm chút chi phí duy trì website nha, mình xin cám ơn nhiều