Chính sách minh bạch về Affiliate (Transparent policy about Affiliate)

(English below)

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chính sách này sẽ cho quý bạn đọc biết cách mà chúng tôi kiếm tiền từ những lượt truy cập của quý bạn đọc, và cách mà chúng tôi sử dụng nguồn kinh phí đó cho các hoạt động duy trì website Knowalot.net.

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Quý khách truy cập Dịch vụ của Knowalot.net hoặc các phần của Dịch vụ của Knowalot.net.
 • Knowalot.net (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Knowalot.net” hoặc “Của Knowalot.net” trong Thỏa thuận này) là website và toàn bộ hệ thống mạng xã hội của Knowalot.net.
 • Cookie là các tệp nhỏ được trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Quý khách, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Quý khách trên trang web đó trong số nhiều mục đích sử dụng.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam.
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng được.
 • Dịch vụ đề cập đến: Trang web (hoặc Website).
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty bên thứ ba hoặc các cá nhân được Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ trang web mạng xã hội nào mà qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).
 • Trang web (Website) về Knowalot.net, truy cập tại: https://knowalot.net/
 • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Chính sách minh bạch về Affiliate | Transparent policy about Affiliate

Có hai cách để Knowalot.net kiếm tiền từ quý khách:

 • Một là thông qua các lượt bấm vào các mẫu quảng cáo trên website.
 • Hai là thông qua việc quý khách mua hàng hay sử dụng các dịch vụ mà Knowalot.net giới thiệu.

Ở cách thức thứ nhất, là kiếm tiền thông qua các lượt bấm vào các mẫu quảng cáo trên website, chúng tôi liên kết với các đơn vị quảng cáo trên thế giới, và đồng ý cho họ được phân phối các loại hình quảng cáo phù hợp với quý khách trên toàn bộ website knowalot.net. Với mỗi lượt bấm của quý khách vào một quảng cáo bất kì hiển thị trên website, các đơn vị quảng cáo sẽ trả cho knowalot.net một khoản chi phí nhất định.

Ở cách thức thứ hai, là kiếm tiền thông qua việc quý khách mua hàng hay sử dụng các dịch vụ mà Knowalot.net giới thiệu, chúng tôi hợp tác với các đơn vị kinh doanh đa dạng các sản phẩm. Các nhà cung cấp sẽ gởi cho chúng tôi một đường liên kết riêng biệt, và chúng tôi sẽ giới thiệu đường liên kết này cho quý khách.

Khi quý khách mua hàng thông qua đường liên kết mà knowalot.net giới thiệu, các nhà cung cấp sẽ trả cho knowalot.net một khoản chi phí nhất định, đây được xem như là tiền công chi trả cho công sức và thời gian mà knowalot.net đã dùng để trải nghiệm sản phẩm trước, chấp nhận rủi ro về sản phẩm (nếu có) và sau đó đánh giá cũng như giới thiệu sản phẩm đó đến với quý khách hàng.

Toàn bộ số tiền kiếm được từ quý khách, chúng tôi sử dụng để duy trì cho hoạt động của website knowalot.net, cụ thể như sau:

 • 30% được dùng cho các hoạt động duy trì, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống của website.
 • 60% được dùng để trả lương cho nhân viên, mua sắm sản phẩm để trải nghiệm và các chi phí vận hành liên quan.
 • 10% được dùng để dự phòng cho các rủi ro trong tương lai.

3. Lưu ý về bản quyền

knowalot.net là nơi tập trung rất nhiều thông tin, có những bài do Mr. Know viết, có những bài do chúng tôi sưu tầm. Mọi thắc mắc về nội dung hoặc các khiếu nại về bản quyền, xin vui lòng gởi thông tin vào địa chỉ email: knowalot.net@gmail.com

Knowalot.net rất trân quý tất cả ý kiến đóng góp của quý bạn đọc. Nếu quý bạn đọc có bất kì thắc mắc nào hoặc có bất kì khiếu nại gì về bản quyền, xin hãy gởi vào ô thông tin bên dưới. Mr. Know sẽ phản hồi quý bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Mr. Know xin chân thành cám ơn quý bạn đọc !!!

4. Liên hệ Knowalot.net

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách minh bạch về Affiliate này, Quý khách có thể liên hệ với Knowalot.net:


Transparent policy about Affiliate

Last updated: December 31, 2020

This policy will let you know how we make money from your visits, and how we use that funding for Knowalot.net website maintenance activities.

1. Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to the website and entire social network system of Knowalot.net
 • Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.
 • Country refers to: Vietnam
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
 • Service refers to the Website.
 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
 • Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.
 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • Website refers to Knowalot.net, accessible from https://knowalot.net/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

2. Transparent policy about Affiliate

There are two ways for Knowalot.net to make money from you:

 • One is through clicks on advertisements on the website.
 • Second, through your purchase or use of services introduced by Knowalot.net.

In the first method, to make money through clicks on advertisements on the website, we link with advertising units around the world, and agree to allow them to distribute suitable types of advertising. Suitable for customers on the entire knowalot.net website. For each click you make on any ad displayed on the website, the advertising units will pay knowalot.net a certain fee.

In the second way, to make money through your purchases or use of services introduced by Knowalot.net, we cooperate with business units with a variety of products. Suppliers will send us a separate link, which we will present to you.

When you buy products through the links introduced by knowalot.net, the suppliers will pay knowalot.net a certain fee, which is considered a remuneration for the effort and time spent. used knowalot.net to experience the product first, accept risks about the product (if any) and then evaluate and introduce that product to customers.

We use all the money we earn from you to maintain the operation of the knowalot.net website, specifically as follows:

 • 30% is used for website maintenance, service and system upgrades.
 • 60% is used to pay staff salaries, purchase products for experience and related operating costs.
 • 10% is used to reserve for future risks.

3. Note about copyright

knowalot.net is a place with a lot of information, there are articles written by Mr. Know wrote, there are articles collected by us. If you have any questions about the content or copyright complaints, please send information to the email address: knowalot.net@gmail.com

Knowalot.net greatly appreciates all of our readers’ comments. If readers have any questions or have any complaints about copyright, please send them to the information box below. Mr. Know will respond to readers as soon as possible.

Mr. Know would like to sincerely thank you, readers!!!

4. Contact Us

If you have any questions about this Transparent policy about Affiliate, You can contact us: