Lưu trữ Danh mục: Sách Marketing

Review sách Marketing Giỏi Phải Kiếm Được Tiền (The End Of Marketing As We Know It – Sergio Zyman)

Bạn có phải là một nhà marketing giỏi? Bạn đã kiếm được tiền từ marketing...

Review sách Tiếp Thị 4.0 (Marketing 4.0 – Philip Kotler)

Review sách Tiếp Thị 4.0 (Marketing 4.0 – Philip Kotler) – học cách làm marketing...

Review sách Nguyên Lý Tiếp Thị (Principles Of Marketing – Philip Kotler)

Review sách: Nguyên Lý Tiếp Thị (Principles Of Marketing – Philip Kotler) – cuốn sách...

Dark mode