Lưu trữ Danh mục: Sách – Truyện khác

Review sách Thói Quen Nguyên Tử (Atomic Habits – James Clear)

Review sách Thói Quen Nguyên Tử (Atomic Habits – James Clear) – Thay đổi siêu...

Review tiểu thuyết Bố Già (The Godfather – Mario Puzo)

Review tiểu thuyết Bố Già (The Godfather – Mario Puzo) – Tiểu thuyết Gangster xuất...

Review truyện Trại Súc Vật (Animal Farm – George Orwell)

Review truyện Trại Súc Vật (Animal Farm – George Orwell) – Chuyện chính trị của...

Tóm tắt sách Lược Sử Loài Người (Sapiens – Yuval Noah Harari)

Tóm tắt sách Lược Sử Loài Người (Sapiens – Yuval Noah Harari) – “Tổng sử”...

Dark mode