Quy trình SEO – Thu thập/chuẩn bị thông tin

Tóm tắt ý chính

 • Bởi vì trước khi bắt đầu dự án, để tránh trường hợp thiếu sót nguồn lực, các công cụ khi triển khai và không biết vai trò của các thành viên trong khi làm SEO, bạn cần thu thập đầy đủ các thông tin mô tả khác nhau liên quan đến dự án.
 • Về hình thức thu thập thông tin khác nhau, bạn có thể chọn lựa gửi email đến các team liên quan (gồm content, marketing, IT, đội ngũ SEO) để có được các thông tin trên.
 • Bên cạnh đó, tôi sẽ setup buổi Kick-off Meeting (họp tiền sản xuất) gồm các thành viên tham dự triển khai dự án cùng với khách hàng và đội ngũ marketing của doanh nghiệp để cùng thống nhất cách làm việc với nhau đảm bảo quy trình triển khai dự án SEO GTV SEO thành công.
 • Nếu bạn là Seoer, chủ doanh nghiệp tự triển khai SEO thì sở hữu một bộ từ khóa đạt chuẩn là bước bạn nên đầu tư công sức vào thực hiện.
 • Lưu ý rằng, có một danh sách từ khóa dài, liên quan chưa chắc đã đủ, mà bạn còn phải tiến hành các bước phân tích từ khóa có đạt chuẩn hay không để SEO đạt hiệu quả, tiết kiệm thời gian, nguồn lực nhé.

Tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn SEO này với cách thu thập/chuẩn bị thông tin.

Bởi vì trước khi bắt đầu dự án, để tránh trường hợp thiếu sót nguồn lực, các công cụ khi triển khai và không biết vai trò của các thành viên trong khi làm SEO, bạn cần thu thập đầy đủ các thông tin mô tả khác nhau liên quan đến dự án.

quy-trinh-seo-buoc-1-thu-thap-chuan-bi-thong-tin

Và trong bước đầu tiên này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo và phân bổ kế hoạch tuyệt vời để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thu thập/chuẩn bị thông tin như thế nào?

Về hình thức thu thập thông tin khác nhau, bạn có thể chọn lựa gửi email đến các team liên quan (gồm content, marketing, IT, đội ngũ SEO) để có được các thông tin trên. Tại GTV SEO, tôi thường sẽ gửi file excel để khách hàng có thể điền vào trực tiếp.

Bên cạnh đó, tôi sẽ setup buổi Kick-off Meeting (họp tiền sản xuất) gồm các thành viên tham dự triển khai dự án cùng với khách hàng và đội ngũ marketing của doanh nghiệp để cùng thống nhất cách làm việc với nhau đảm bảo quy trình triển khai dự án SEO GTV SEO thành công!

Thu thập/chuẩn bị thông tin gì?

Thông tin dự án:

 • Các thông tin về Client.
 • Các thông tin pháp lý.
 • Ngân sách dự án.

Mục tiêu dự án:

 • Bộ từ khóa cần SEO và link sản phẩm/ dịch vụ tương ứng, keywords là một phần quan trọng của dự án. Nếu bạn là Seoer, chủ doanh nghiệp tự triển khai SEO thì sở hữu một bộ từ khóa đạt chuẩn là bước bạn nên đầu tư công sức vào thực hiện. Lưu ý rằng, có một danh sách từ khóa dài, liên quan chưa chắc đã đủ, mà bạn còn phải tiến hành các bước phân tích từ khóa có đạt chuẩn hay không để SEO đạt hiệu quả, tiết kiệm thời gian, nguồn lực nhé. Để tạo bộ từ khóa SEO đạt chuẩn, hãy theo dõi nội dung Bước 3: Nghiên cứu từ khóa sẽ có câu trả lời cho bạn. Hoặc có thể nghiên cứu chuyên sâu hơn tại hướng dẫn Keyword Research: Phương pháp nghiên cứu từ khóa hiệu quả 2022.
 • Organic Traffic cần đạt được.
 • Thời gian thúc đẩy website & các kết quả then chốt cần đạt theo từng mốc thời gian.
 • Ngân sách cần đạt được cho dự án.

Dark mode