Quy trình SEO – Tối ưu SEO Onpage

Tóm tắt ý chính

 • Cụ thể, trong chương này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tối ưu Onpage nội dung website.
 • Vì vậy, nếu bạn đã từng tự hỏi “làm cách nào để tôi thực sự tối ưu nội dung của mình hiệu quả.
 • Tối ưu SEO Onpage bao gồm các kĩ thuật được triển khai trên chính website doanh nghiệp nhằm mục đích tối ưu website thân thiện với người dùng và Google Bot.
 • Đây là một trong các bước SEO website quan trọng trong quy trình SEO hiệu quả tại GTV SEO.
 • Ở hạng mục tối ưu SEO Onpage, có 2 mức độ Onpage mà bạn cần nắm.

Đã đến lúc bắt đầu tối ưu nội dung của bạn. Cụ thể, trong chương này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tối ưu Onpage nội dung website.

Vì vậy, nếu bạn đã từng tự hỏi “làm cách nào để tôi thực sự tối ưu nội dung của mình hiệu quả?”, bạn sẽ thích các mẹo hữu ích trong bước này.

quy-trinh-seo-buoc-6-toi-uu-seo-onpage

Tối ưu SEO Onpage bao gồm các kĩ thuật được triển khai trên chính website doanh nghiệp nhằm mục đích tối ưu website thân thiện với người dùng và Google Bot. Đây là một trong các bước SEO website quan trọng trong quy trình SEO hiệu quả tại GTV SEO.

Tối ưu SEO Onpage cơ bản

Ở hạng mục tối ưu SEO Onpage, có 2 mức độ Onpage mà bạn cần nắm:

 • Tối ưu SEO Onpage cơ bản
 • Title, Heading 1, 2, 3, 4
 • Readability (khả năng đọc, dễ nhìn của bài viết)
 • Blockquotes
 • Alt hình ảnh
 • Keyword Density (mật độ từ khóa xuất hiện trong bài)
 • Meta Description
 • Chèn thêm các infographic, video, hình ảnh, bảng biểu minh họa để bài viết bắt mắt

Tối ưu SEO Onpage nâng cao

 • LSI và Semantic Keyword
 • Schema markup
 • Phiên bản mobile cho website
 • URL bài viết
 • Thẻ <strong> keyword
 • Feature Snippet (nếu có)
 • Liên kết Internal Link
 • Table of content
 • Sử dụng Easy Win Method

Dark mode