Quy trình SEO – Triển khai Internal Link

Tóm tắt ý chính

  • Bây giờ là lúc tích cực xây dựng Internal link cho nội dung website bạn.
  • Từ đó, bạn sẽ chọn và xây dựng liên kết TUYỆT VỜI phù hợp nhất cho website ngay bây giờ.
  • Anchor Text quang trọng khi triển khai Internal Link nên tự nhiên, đa dạng, tránh việc dùng keyword SEO quá nhiều để Internal Link cho các trang.
  • Nên Internal Link giữa 2 trang sản phẩm và blog tin tức có cùng chủ đề (Vd như sản phẩm “kem chống nắng” thì nên link qua blog “Hướng dẫn chọn kem chống nắng phù hợp với da”) vì điều này hỗ trợ cung cấp thông tin tốt nhất cho người đọc, góp phần quan trọng tăng tỷ lệ chuyển đổi cho website.
  • Nếu người đọc đã đọc bài viết “Hướng dẫn chọn kem chống nắng phù hợp với loại da” thì bài viết kế tiếp họ có thể đọc đó là “Top 10 dòng kem chống nắng cho da khô”, “Top 10 dòng kem chống nắng cho da dầu”, ….

Bây giờ là lúc tích cực xây dựng Internal link cho nội dung website bạn.

Cụ thể, tôi sẽ giúp bạn chọn và khai thác 2 cấu trúc chính. Từ đó, bạn sẽ chọn và xây dựng liên kết TUYỆT VỜI phù hợp nhất cho website ngay bây giờ.

quy-trinh-seo-buoc-9-trien-khai-internal-link

Internal Link theo 2 cấu trúc chính:

  • Cấu trúc Silo: áp dụng cho các trang sản phẩm, dịch vụ.
  • Topic Cluster: áp dụng cho các trang blog, tin tức.

Lưu ý:

  • Anchor Text quang trọng khi triển khai Internal Link nên tự nhiên, đa dạng, tránh việc dùng keyword SEO quá nhiều để Internal Link cho các trang.
  • Nên Internal Link giữa 2 trang sản phẩm và blog tin tức có cùng chủ đề (Vd như sản phẩm “kem chống nắng” thì nên link qua blog “Hướng dẫn chọn kem chống nắng phù hợp với da”) vì điều này hỗ trợ cung cấp thông tin tốt nhất cho người đọc, góp phần quan trọng tăng tỷ lệ chuyển đổi cho website.
  • Nên xem xét hành trình tìm kiếm (Search Journey) của người mua khi Internal Link. VD: Nếu người đọc đã đọc bài viết “Hướng dẫn chọn kem chống nắng phù hợp với loại da” thì bài viết kế tiếp họ có thể đọc đó là “Top 10 dòng kem chống nắng cho da khô”, “Top 10 dòng kem chống nắng cho da dầu”, …

Dark mode