Đề thi Aptis ESOL | Phần Writing: Phân tích, hướng dẫn và chia sẻ công thức cách làm bài Writing (Phần 3)

aptis-esol-la-gi-cau-truc-bai-thi-aptis-esol

Tóm tắt ý chính

 • I’m writing this email to inform you about an issue I am / the club currently facing.
 • Honestly, I was both concerned / confused and in a black mood / down in the dumps / under the weather to receive the notice.
 • Do you think I / the club should [quan điểm / giải pháp].
 • Honestly, I was concerned / confused / in a black mood / down in the dumps / under the weather to read the notice.
 • Honestly, I was surprised / on cloud nine / on the top of the world /over the moon / walking on the air to read the notice.

Aptis ESOL là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh trên máy tính ở cả bốn kỹ năng, được nghiên cứu và phát triển bởi Hội đồng Anh. Bài thi được tổ chức tại các địa điểm thi, được kiểm soát và công nhận bởi Cục Kiểm định Chất lượng và Quy chế thi (Ofqual) của Vương quốc Anh.

Phần thi Writing là một trong 4 phần thi quan trọng của kì thi Aptis, điểm thi Writing sẽ được tính vào hệ điểm chung của toàn bộ bài thi.

5. Phần 4: viết 2 email (theo chủ đề của câu lạc bộ)

5.1. Hướng dẫn

de-thi-aptis-esol-phan-writing-phan-tich-huong-dan-va-chia-se-cong-thuc-cach-lam-bai-writing-phan-3

Điểm: 20đ

Nội dung bài làm: viết 2 email gồm:

 • Một email viết cho bạn, viết theo văn phong thường, viết trong ngưỡng từ 40 đến 60 từ (5đ)
 • Một email viết cho người quản lý, viết theo văn phong trang trọng, viết trong ngưỡng từ 120 – 150 – 180 từ (15đ).

Lưu ý dành cho email trang trọng:

 • Chào hỏi.
 • Có lý do.
 • Có câu đầy đủ ý và chủ vị rõ ràng. Không được viết câu thiếu chủ từ.
 • Không được viết tắt (I’m / It’s …).
 • Không được dùng động từ want → dùng would like to.
 • Không được dùng con số (2 → two).
 • Không dùng các từ FANBOYS (For – And – Nor – But – Or – Yet – So) ở đầu câu.
 • Phải có kết thư.
 • Chú ý dấu câu.
 • Một vài câu mang tính academic như as you know …, As it is known …, well-organized activities.
 • Bài email có thể đề cập đến nội dung tiêu cực hoặc tích cực, cần phải đọc kĩ và hiểu rõ đề bài, không áp dụng công thức một cách máy móc.

5.1.1. Cấu trúc mẫu của bài emai gởi cho bạn

Yêu cầu:

 • Email viết cho bạn, viết theo văn phong thường, viết trong ngưỡng từ 40 đến 60 từ (5đ).
 • Có chào hỏi.
 • Tóm tắt ngắn gọn nội dung thông báo.
 • Đưa ra quan điểm / giải pháp.
 • Kí tên.

Đề bài có nội dung tiêu cực:

Hi [Name],

It’s been a long time since we last met. How have you been? I hope you are doing well / How’s it going? I’m writing this email to inform you about an issue I am / the club currently facing. As you know, [đề bài]. Honestly, I was both concerned / confused and in a black mood / down in the dumps / under the weather to receive the notice. Do you think I / the club should [quan điểm / giải pháp]? I hope to hear from you soon.

Love, / All the best, / Best wishes,

[Your Name]

Nếu mẫu email trên quá dài, bạn có thể áp dụng mẫu email dưới đây:

Hi [Name],

How’s it going? I hope you received the notification. As you know, [đề bài]. Honestly, I was concerned / confused / in a black mood / down in the dumps / under the weather to read the notice. In my opinion, I / the club should [quan điểm / giải pháp]? What do you think?.

Love, / All the best, / Best wishes,

[Your Name]

Nếu các mẫu email trên quá khó, bạn có thể áp dụng mẫu email đơn giản dưới đây:

Hi [Name],

How are you these days? Have you received the notice from the club? [đề bài]. Honestly, I feel under the weather to hear that. I think we should [quan điểm / giải pháp]. How about you?

Love,

[Your Name]

Đề bài có nội dung tích cực:

Hi [Name],

How’s it going? I hope you received the notification. As you know, [đề bài]. Honestly, I was surprised / on cloud nine / on the top of the world /over the moon / walking on the air to read the notice. In my opinion, I / the club should [quan điểm / giải pháp]? What do you think?.

Love, / All the best, / Best wishes,

[Your Name]

Nếu các mẫu email trên quá khó, bạn có thể áp dụng mẫu email đơn giản dưới đây:

Hi [Name],

How are you these days? Have you received the notice from the club? [đề bài]. Honestly, I feel over the moon to hear that. I think they should [quan điểm / giải pháp]. How about you?

Love,

[Your Name]

5.1.2. Cấu trúc mẫu của bài emai gởi cho quản lý

Yêu cầu:

 • Email viết cho quản lý, viết theo văn phong trang trọng, viết trong ngưỡng 120 – 150 – 180 từ (15đ).
 • Có chào hỏi.
 • Có lí do viết email.
 • Tóm tắt ngắn gọn nội dung thông báo.
 • Đưa ra quan điểm / giải pháp.
 • Kí tên.
 • Có câu đầy đủ ý và chủ vị rõ ràng. Không được viết câu thiếu chủ từ.
 • Không được viết tắt (I’m / It’s …).
 • Không được dùng động từ want => dùng would like to.
 • Không được dùng con số (2 => two).
 • Một vài câu mang tính academic như as you know …, As it is known …, well-organized activitie.

Đề bài có nội dung tiêu cực:

Dear Sir/Madam / the club manager / the Manager of the club,

I am writing to express my gratitude for your notification. To be honest, I was both concerned and in a black moon to receive your email. Even though, I would like to extend my thanks to you and the team for your efforts in giving us many valuable programs. Additionally, I would like to offer a suggestion regarding the information you referenced.

According to the announcement, [đề bài]. In light of this issue, I think that [giải pháp 1]. Furthermore, we should [giải pháp 2].

I kindly request that you consider my suggestion. I look forward to your prompt response.

Best regards, / Kind regards, / Yours faithfully, / Yours sincerely,

[Your name]

Nếu mẫu email trên quá khó, bạn có thể áp dụng mẫu email đơn giản dưới đây:

Dear Sir/Madam,

My name is [Your full name] and I have been a member of the walking club since September. I am writing this email to express my emotions and suggestions about the notice that I have received from our club recently.

According to the announcement, [đề bài]. Honestly, I feel under the weather to hear about that. As you know, [giải pháp 1]. Moreover, I think we should [giải pháp 2].

I hope my suggestions are useful for you. I look forward to hearing from you if my recommendations are accepted.

Yours faithfully,

[Your full name]

Đề bài có nội dung tích cực:

Dear Sir/Madam / the club manager / the Manager of the club,

I am writing to express my gratitude for your notification. To be honest, I was both surprised and on cloud nine to receive your email. Furthermore, I would like to extend my thanks to you and the team for your efforts in giving us many valuable programs. Additionally, I would like to offer a suggestion regarding the information you referenced.

According to the announcement, [đề bài]. In my opinion, we should [giải pháp 1]. Besides that, we should [giải pháp 2].

I kindly request that you consider my suggestion. I look forward to your prompt response.

Best regards, / Kind regards, / Yours faithfully, / Yours sincerely,

[Your name]

Nếu mẫu email trên quá khó, bạn có thể áp dụng mẫu email đơn giản dưới đây:

Dear Sir/Madam,

My name is [Your full name] and I have been a member of the walking club since September. I am writing this email to express my emotions and suggestions about the notice that I have received from our club recently.

According to the announcement, [đề bài]. Honestly, I feel over the moon to hear about that. As you know, [giải pháp 1]. Moreover, I think we should [giải pháp 2].

I hope my suggestions are useful for you. I look forward to hearing from you if my recommendations are accepted.

Yours faithfully,

[Your full name]

Một số công thức (văn mẫu) cho giải pháp 2:

 • Hold a face – to – face meeting to find as many useful ideas as possible and strengthen our club’s relationship. → Tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp để tìm ra càng nhiều ý tưởng hữu ích càng tốt và củng cố mối quan hệ giữa câu lạc bộ của chúng ta.
 • Conduct a survey in our club to identify the best solution. → Tiến hành một cuộc khảo sát trong câu lạc bộ của chúng ta để xác định giải pháp tốt nhất.
 • If we prepare carefully and organize the plan well, our club will earn more reputation in the future (positive). → Nếu chúng ta chuẩn bị kỹ càng và tổ chức tốt kế hoạch thì câu lạc bộ của chúng ta sẽ có được nhiều danh tiếng hơn trong tương lai. (dùng trong trường hợp đề bài có tính tích cực)
 • If we prepare carefully and organize the rules well, people will be raised their awareness in our club’s problems (negative). → Nếu chúng ta chuẩn bị kỹ càng và tổ chức tốt các nội quy thì mọi người sẽ nâng cao nhận thức về các vấn đề của câu lạc bộ chúng ta. (dùng trong trường hợp đề bài có tính tiêu cực)

Lưu ý:

 • Bạn buộc phải tự viết ra được giải pháp 1.
 • Nếu bí quá, không thể tự viết ra được giải pháp 2 thì có thể dùng văn mẫu ở trên để xài tạm.
 • Nếu đã viết được giải pháp 2, trong trường hợp bài viết còn hơi ngắn thì cũng có thể áp dụng thêm văn mẫu để làm cho bài viết phong phú hơn.
 • Những năm gần đây, đề càng lúc càng thiên biến vạn hóa, chính vì thế bạn nên có sự chuẩn bị tốt để thay đổi câu văn sao cho phù hợp.
 • Sự thay đổi của đề thi nhằm yêu cầu thí sinh sáng tạo hơn. Chẳng hạn như không còn rõ ràng là tiêu cực hay tích cực nữa mà sẽ đưa ra một đề chung chung, đôi khi có cả 2 ý tiêu cực và tích cực.

5.2. Áp dụng, phân tích và giải đề thực tế

Để có thể đa dạng ví dụ, đề bài dùng để ví dụ sẽ được chọn từ nhiều đề thi khác nhau.

5.2.1. Đề bài theo hướng tiêu cực

Currently, in walking clubs, there is a phenomenon of many pedestrians not paying attention and using their phones while walking on the street. The club wants members to give opinions and suggestions on this issue.

Lược dịch: Hiện nay ở walking club có hiện tượng nhiều người đi bộ không tập trung mà sử dụng điện thoại của họ khi đi trên đường. Clb muốn các thành viên đưa ra ý kiến và đề xuất về vấn đề này.

Viết email gởi cho bạn:

Hi Alex,

It’s been a long time since we last met. How have you been? I hope you are doing well. I’m writing this email to inform you about an issue the club currently facing. As you know, currently, in walking clubs, there is a phenomenon of many pedestrians not paying attention and using their phones while walking on the street. Honestly, I was both concerned and in a black mood to receive the information. Do you think the club should organize some talk shows to help them change their minds? I hope to hear from you soon.

Love,

Knowalot

Email trên thì hay, nhưng đã vượt quá số từ quy định (100/60 từ), vì thế cần phải điều chỉnh lại. Nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

Hi Alex,

How’s it going? I hope you received the information. As you know, there is a phenomenon of many pedestrians using their phones while walking on the street. Honestly, I was concerned to hear that. I think the club should organize some talk shows to help them change their minds? How about you?

Love,

Knowalot

Viết email gởi cho quản lý:

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my gratitude for your notification. To be honest, I was both concerned and in a black mood to hear that. Even though, I would like to extend my thanks to you and the team for your efforts in giving us many valuable programs. Additionally, I would like to offer a suggestion regarding the information you referenced.

According to the announcement, currently, in walking clubs, there is a phenomenon of many pedestrians not paying attention and using their phones while walking on the street. In light of this issue, I think that the club should organize some talk shows to help them change their minds. Furthermore, we should make a rule about using phones during the walking club and give some gifts to encourage everyone to do that.

I kindly request that you consider my suggestion. I look forward to your prompt response.

Best regards,

Knowalot

Email trên thì hay, nhưng hơi khó nhớ vì sử dụng nhiều từ khó. Bạn có thể dùng mẫu email đơn giản hơn:

Dear Sir/Madam,

My name is Knowalot and I have been a member of the walking club since September. I am writing this email to express my emotions and suggestions about the notice that I have received from our club recently.

According to the announcement, currently, in walking clubs, there is a phenomenon of many pedestrians not paying attention and using their phones while walking on the street. Honestly, I feel under the weather to hear about that. In my opinion, the club should organize some talk shows to help them change their minds. Moreover, I think we should make a rule about using phones during the walking club and give some gifts to encourage everyone to do that.

I hope my suggestions are useful for you. I look forward to hearing from you if my recommendations are accepted.

Yours faithfully,

Knowalot

5.2.1. Đề bài theo hướng tích cực

Những đề bài này sẽ có xu hướng tích cực, hoặc là câu lạc bộ sẽ cần lời khuyên (mang tính tích cực) của bạn hoặc sự giúp đỡ của bạn cho một hoạt động nào đó của câu lạc bộ. Một số đề tham khảo:

 • Đề Social Club: We would like to organize some monthly face to face meetings. We would like your suggestions about when and where we could meet. It suits both young and older people. Please send us your suggestions and your reasons.
 • Đề Photography Club: Our club is organizing an exhibition to show people’s best photos. We will have a talk. Please give some suggestions to attract all of ages to join.
 • Đề Art Club: The Art Club is organizing a talk to the public to attract more attention. We are going to invite an artist to give a talk to the members. As a member of our club, could you give us an artist to join our talk and what topic should they share to gain more attention? Especially, we would like to have more both young and elderly members.
 • Đề Home Ling Club: Currently, there are many young families who want to buy a house or an apartment. The club wants the members to make suggestions to help them find homes.
 • Đề English Club: You are taking an English Course at the American Dream Center. After studying for 2 months, you find the course effective and useful. Write about your feelings and recommend the course.
 • Đề Computer Club: The club has a plan to adjust our website in order to attract more members. Your feelings and suggestions.
 • Đề Technology Club: The club will hold a technology fair. The club wants to find a volunteer for this event.

Giải đề Art Club: The Art Club is organizing a talk to the public to attract more attention. We are going to invite an artist to give a talk to the members. As a member of our club, could you give us an artist to join our talk and what topic should they share to gain more attention? Especially, we would like to have more both young and elderly members.

Lược dịch: Câu lạc bộ Nghệ thuật đang tổ chức một buổi nói chuyện với công chúng để thu hút nhiều sự chú ý hơn. Chúng tôi sẽ mời một nghệ sĩ đến nói chuyện với các thành viên. Là thành viên của câu lạc bộ, bạn có thể giới thiệu cho chúng tôi một nghệ sĩ tham gia buổi trò chuyện và họ nên chia sẻ chủ đề gì để thu hút nhiều sự chú ý hơn? Đặc biệt chúng tôi mong muốn có thêm nhiều thành viên trẻ và lớn tuổi hơn.

Viết email gởi cho bạn:

Hi Alex,

How’s it going? I hope you received the information. As you know, the Art Club is organizing a talk to the public to attract more attention. They are going to invite an artist to give a talk to the members. Honestly, I was on cloud nine to hear that. I think the club should invite Mr. Long. He will talk about Asian painting and that will attract more young and elderly members. How about you?

Love,

Knowalot

Email trên thì hay, nhưng đã vượt quá số từ quy định (79/60 từ), vì thế cần phải điều chỉnh lại. Nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

Hi Alex,

How’s it going? I hope you received the information. As you know, the Art Club is organizing a talk. Honestly, I was happy to hear that. I think the club should invite Mr. Long. He will talk about Asian painting and it will attract more young and elderly members. How about you?

Love,

Knowalot

Viết email gởi cho quản lý:

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my gratitude for your notification. To be honest, I was both surprised and on cloud nine to hear that. Furthermore, I would like to extend my thanks to you and the team for your efforts in giving us many valuable programs. Additionally, I would like to offer a suggestion regarding the information you referenced.

According to the announcement, our club is organizing a talk to the public to attract more attention. We are going to invite an artist to give a talk to the members. In my opinion, we should invite Mr. Long. He is a famous artist with plenty of experience. Besides that, he couldtalk about Asian painting and it will attract more young and elderly members. If we prepare carefully and organize the plan well, our club will earn more reputation in the future.

I kindly request that you consider my suggestion. I look forward to your prompt response.

Best regards,

Knowalot

Email trên thì hay, nhưng hơi khó nhớ vì sử dụng nhiều từ khó. Bạn có thể dùng mẫu email đơn giản hơn:

Dear Sir/Madam,

My name is Knowalot and I have been a member of the art club since September. I am writing this email to express my emotions and suggestions about the notice that I have received from our club recently.

According to the announcement, our club is organizing a talk to the public to attract more attention. We are going to invite an artist to give a talk to the members. Honestly, I feel over the moon when I hear about that. In my opinion, we should invite Mr. Lee, he is a famous artist with a lot of experience and has the ability to inspire wonderfully. He will talk about the Asean painting and it will attract more young and elderly members.

I hope my suggestions are useful for you. I look forward to hearing from you if my recommendations are accepted.

Yours faithfully,

Knowalot

5.2.1. Đề bài theo dạng tổng hợp

Những đề bài này sẽ có xu tổng hợp, tức là câu lạc bộ sẽ đưa ra một vấn đề, có thể là tiêu cực hoặc tích cực, bạn sẽ dựa vào thông tin của đề bài để đưa ra ý kiến của bạn. Lưu ý các từ để hỏi trong câu và phải trả lời hoặc đưa ra thông tin đầy đủ cho tất cả các dữ liệu và các từ để hỏi trong câu.

Một số đề tham khảo:

 • Đề Language Club: You have registered for an English course at A Level Speaking Center but in the end you can’t arrange the time to attend the course. Write about your feelings, the reason why you can’t attend and what you would like to do.
 • Đề English Club: Nowadays more and more new words and phrases are added to the language, so many people have strong reaction on this issue. Some people gladly accept, others argue that there should be rules for language. Write a letter to your friend and the club manager to express your views and explain why so many people react like this.
 • Đề Museum Club: From next year, all museums will charge an entrance fee. Some people think that if they have to pay fee, they will stop going. Please give your opinion and tell the effect that may happen?
 • Đề Technology Club: Members often post on the website’s club. But lately there’s been a few negatives on the other member’s post. Please give your opinion to fix the situation.

Giải đề Language Club: You have registered for an English course at A Level Speaking Center but in the end you can’t arrange the time to attend the course. Write about your feelings, the reason why you can’t attend and what you would like to do.

Lược dịch: Bạn đã đăng ký khóa học tiếng Anh tại Trung tâm Nói A Level nhưng cuối cùng bạn không thể sắp xếp được thời gian tham gia khóa học. Viết về cảm xúc của bạn, lý do tại sao bạn không thể tham dự và những gì bạn muốn làm.

Lưu ý: trong đề đưa ra tới 3 yêu cầu (cho biết cảm xúc, lý do và những gì muốn làm), bài viết phải trả lời đủ hết các ý này.

Viết email gởi cho bạn:

Hi Alex,

How’s it going? I hope you received the information. As you know, I have registered for an English course at A Level Speaking Center but in the end I can’t arrange the time to attend the course. It is mainly because I have the exam and I have to go to school to finish it. Honestly, I was in a black mood and I think the club should change the time of an English course at A Level Speaking Center to another day. How about you?

Love,

Knowalot

Email trên thì hay, nhưng đã vượt quá số từ quy định (90/60 từ), vì thế cần phải điều chỉnh lại. Nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

Hi Alex,

How’s it going? I hope you received the information. As you know, I have registered for an English course. However, I have to finish the exam so I can’t attend it. Honestly, I was confused and I think the club should change the time of an English course to another day. How about you?

Love,

Knowalot

Viết email gởi cho quản lý:

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my gratitude for your notification. To be honest, I would like to extend my thanks to you and the team for your efforts in giving us many valuable programs. However, I kindly inform you about an issue I am currently facing.

As you know, I have registered for an English course at A Level Speaking Center but in the end I can’t arrange the time to attend the course. It is mainly because I have the exam and I have to go to school to finish it. Honestly, I was so concerned and in a black mood about that because English course is my favorite activity.

In light of this issue, I think that the club should change the time of an English course at A Level Speaking Center to another day. Furthermore, the club should create a lot of English courses during the year.

I kindly request that you consider my suggestion. I look forward to your prompt response.

Best regards,

Knowalot

Email trên thì hay, nhưng hơi khó nhớ vì sử dụng nhiều từ khó. Bạn có thể dùng mẫu email đơn giản hơn:

Dear Sir/Madam,

My name is Knowalot and I have been a member of the art club since September. I am writing this email to express my emotions and suggestions about the notice that I have received from our club recently.

As you know, I have registered for an English course at A Level Speaking Center but in the end I can’t arrange the time to attend the course. It is mainly because I have the exam and I have to go to school to finish it.

Honestly, I was so concerned and in a black mood about that because English course is my favorite activity. To address this issue, I think that we should change the time of an English course at A Level Speaking Center to another day. Furthermore, the club should create a lot of English courses during the year.

I hope my suggestions are useful for you. I look forward to hearing from you if my recommendations are accepted.

Yours faithfully,

Knowalot


Trên đây là toàn bộ các phần thi của bài thi Writing trong đề thi Aptis. Chúc các bạn làm bài tốt và đạt được mức điểm mong muốn.

Thí sinh điền vào form dưới đây để nhận file Hướng dẫn chi tiết và đề thi Aptis ESOL mẫu kèm ví dụ minh họa.

Bạn vui lòng nhập chính xác email để có thể nhận được tài liệu nhé.

Hi vọng những chia sẻ này là hữu ích đối với các bạn.  Xin cám ơn bạn đã ghé thăm website knowalot.net . Bạn kiểm tra email để nhận link tải tài liệu miễn phí nhé.


  Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý độc giả đã đọc bài viết. Mọi thắc mắc về nội dung hoặc các khiếu nại về bản quyền, xin vui lòng gởi thông tin vào địa chỉ email: knowalot.net@gmail.com

  Mr. Know xin chân thành cám ơn.

  Dark mode