Đáp án đề thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

tour-guide

Tóm tắt ý chính

 • 60 câu hỏi gồm tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 25 câu hỏi về 05 nội dung trong nhóm kiến thức cơ sở ngành quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư này, mỗi nội dung gồm 05 câu hỏi và tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 35 câu hỏi về 09 nội dung trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư này, mỗi nội dung gồm 04 câu hỏi, riêng chủ đề về y tế du lịch gồm 03 câu hỏi.
 • ít nhất 02 câu hỏi, mỗi câu hỏi có thể có một hoặc nhiều ý, là tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên ít nhất 02 nội dung trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư này, mỗi nội dung gồm 01 câu hỏi.
 • thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và trả lời câu hỏi tình huống, cụ thể như sau.
 • giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người, các điểm đến du lịch của Việt Nam và các nước trên thế giới.
 • d) Hướng Tây Bắc Đông Nam và hướng Bắc Nam.

Cấu trúc, dung lượng đề thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế:

Bài thi trắc nghiệm: thời gian làm bài: 75 phút; điểm đánh giá: tối đa 60 điểm; số lượng câu hỏi trắc nghiệm: 60 câu hỏi gồm tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 25 câu hỏi về 05 nội dung trong nhóm kiến thức cơ sở ngành quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư này, mỗi nội dung gồm 05 câu hỏi và tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 35 câu hỏi về 09 nội dung trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư này, mỗi nội dung gồm 04 câu hỏi, riêng chủ đề về y tế du lịch gồm 03 câu hỏi.

Bài thi tự luận: thời gian làm bài: 75 phút; điểm đánh giá: tối đa 40 điểm; số câu hỏi: ít nhất 02 câu hỏi, mỗi câu hỏi có thể có một hoặc nhiều ý, là tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên ít nhất 02 nội dung trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư này, mỗi nội dung gồm 01 câu hỏi.

Bài thi thực hành: thời gian thực hành: 20 phút; điểm đánh giá: tối đa 100 điểm; nội dung: thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và trả lời câu hỏi tình huống, cụ thể như sau:

 • Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho khách du lịch quốc tế: thời gian chuẩn bị và thuyết trình: 15 phút; điểm đánh giá: tối đa 70 điểm; chủ đề: giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người, các điểm đến du lịch của Việt Nam và các nước trên thế giới.
 • Trả lời câu hỏi tình huống: thời gian chuẩn bị và trả lời: 05 phút; điểm đánh giá: tối đa 30 điểm; chủ đề: giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình hướng dẫn khách du lịch quốc tế.

1. Phần trắc nghiệm (60 câu – 01 câu/01 điểm – 75 phút)

Câu 1: Việt Nam có vị trí:

a) Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á

b) Ở phía Đông khu vực Đông Nam Á

c) Ở phía Nam khu vực Đông Nam Á

d) Ở phía Tây khu vực Đông Nam Á

Câu 2: Tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội trên thế giới thường tập trung ở:

a) Đường xích đạo.

b) Đông bán cầu.

c) Tây bán cầu.

d) Nam bán cầu.

Câu 3: Hai hướng chính của địa hình nước ta là hai hướng nào?

a) Hướng vòng cung và hướng Đông Nam Tây Bắc

b) Hướng vòng cung và hướng Đông – Tây

c) Hướng vòng cung và hướng Tây Bắc Đông Nam

d) Hướng Tây Bắc Đông Nam và hướng Bắc Nam

Câu 4: Trung tâm kinh tế tổng hợp lớn nhất Việt Nam hiện nay là tỉnh/thành nào sau đây:

a) Hà Nội

b) Hải Phòng

c) Thái Nguyên

d) TP. Hồ Chí Minh

Câu 5: 10 con sông dài nhất chảy qua lãnh thổ Việt Nam là con sông nào?

a) Sông Hồng

b) Sông Thu Bồn

c) Sông Mekong

d) Sông Đồng Nai

Câu 6: Cảng Đại Chăm của vương quốc Chămpa xưa ngày nay nằm ở địa danh nào?

a) Hội An

b) Đà Nẵng

c) Thanh Hà (Huế)

d) Gia Định

Câu 7: Bạn hãy cho biết tên gọi trước kia của sông Sài Gòn?

a) Sông Tân Bình

b) Sông Bến Nghé

c) Cả hai ý kiến trên đều sai

d) Cả hai ý kiến trên đều đúng

Câu 8: Địa điểm Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 10/06/1963 chống chính sách cai trị tàn bạo của Mỹ Diệm là:

a) Sân chùa Xá Lợi.

b) Trước chợ Bến Thành

c) Ngã tư đường Cách Mạnh Tháng Tám – Điện Biên Phủ

d) Ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Đình Chiểu nay.

Câu 9: Bộ chỉ huy tiền phương của Phân khu 6 trong cuộc Tổng công kích Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 đặt tại tiệm phở Bình, số 7 đường:

a) Yên Đỗ (nay là Trần Quang Diệu).

b) Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần).

c) Yên Đỗ (nay là Lý Chiến Thắng).

d) Trần Quý Cáp (nay là Lê Anh Xuân).

Câu 10: Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều Lý vào năm nào?

a) Năm 1070

b) Năm 1071

c) Năm 1075

d) Năm 1076

Câu 11: “Áo tứ thân” của phụ nữ Việt Nam xưa là một loại áo:

a) Có thân chia làm 4 đoạn

b) May từ 4 mảnh vải

c) Xẻ làm 4 tà

d) May bằng vải 4 màu

Câu 12. Câu “Ẩn trông nồi (ngồi trông hướng)” phản ánh triết lý của người Việt nam về:

a) Tính cộng đồng

b) Tính linh hoạt

c) Tính mực thước

d) Tính tổng hợp

Câu 13: Hệ thống mương-phai-lái-lịn là biểu tượng văn hóa của vùng văn hóa nào sau đây?

a) Tây Bắc

b) Việt Bắc

c) Bắc Bộ

d) Tây Nguyên

Câu 14: Tục ăn trầu cau của người Việt Nam tiềm ẩn trong mình triết lý:

a) Ngũ hành

b) Tam tài

c) Bát quái

d) Cả ba đều đúng

Câu 15: Nghề trồng lúa nước là thành tựu chung của cư dân ĐNÁ ra đời từ thời kì nào ứng với lịch sử VN?

a) Tiền sử

b) Đông sơn

c) Văn Lang Âu Lạc

d) Bắc thuộc

Câu 16: Công ty kinh doanh lữ hành quốc tế có vốn đầu tư nước ngoài phải ký quỹ:

a) 600 triệu

b) 500 triệu

c) 250 triệu

d) 100 triệu

Câu 17: Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm do cơ quan nào sau đây cấp:

a) Ban quản lý khu, điểm du lịch

b) Sở Du lịch. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

c) Cục du lịch Quốc gia Việt Nam

d) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố

Câu 18: Doanh nghiệp có kinh doanh lữ hành cả nội địa và quốc tế phải mua bảo hiểm cho:

a) Người Việt Nam đi du lịch trong nước

b) Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài

c) Người nước ngoài vào Việt Nam du lịch

d) Tất cả trường hợp trên, trừ khi khách đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch.

Câu 19: Trong Luật Du lịch 2017 không có tên gọi hoạt động nghề nghiệp nào sau đây?

a) Thuyết minh viên du lịch

b) Hướng dẫn viên quốc tế

c) Hướng dẫn viên nội địa

d) Hướng dẫn viên tại điểm

Câu 20: Quyền của khách du lịch là:

a) Sử dụng dịch vụ du lịch do tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp hoặc tự đi du lịch.

b) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về du lịch.

c) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

d) Tất cả nội dung trên đều đúng.

Câu 21: Tam Hoàng trong truyền thuyết của Trung Quốc gồm?

a) Thiên Hoàng Nhân Hoàng Địa Hoàng

b) Phục Hy Nữ Oa Thần Nông

c) Nữ Oa Bàn cổ Thần Nông

d) Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng

Câu 22: “Ai Cập là tặng phẩm của dòng sông Nile” là nhận định của nhà sử học nào?

a) Ciceron

b) Strabon

c) Herodotus

d) Thucyditus

Câu 23: Theo định nghĩa về văn minh, điểm nào sau đây của văn minh khác biệt so với văn hóa?

a) Văn minh chỉ giá trị kỹ thuật, giá trị tinh thần

b) Văn minh chỉ giá trị vật chất và tinh thần ở trình độ cao

c) Văn minh chỉ thái độ hành xử văn minh lịch sự

d) Văn minh chỉ sự thụ hưởng giá trị tinh thần ở trình độ cao

Câu 24: Người có công đâu tiên giải mã chữ viết của người Ai Cập cổ đại là ai? Nước nào?

a) Gerapolon, Ai Cập

b) Rawlinson, Anh

c) Nhibur, Đan Mạch

d) Champollion, Pháp

Câu 25: Chữ viết Ai Cập cổ đại buổi ban đầu là dạng chữ?

a) Tượng thanh

b) Tượng hình

c) Biểu ý

d) Ghi âm

Câu 26: Đặc điểm của sản phẩm du lịch bao gồm?

a) Tính tổng họp, tính không dự trữ, tính không thể chuyển dịch, tính dễ dao động, tính thời vụ.

b) Tính tổng hợp, tính không dự trữ, tính không thể chuyển dịch, tính thời vụ.

c) Tính tổng hợp, tính không dự trữ, tính không thể chuyển dịch, tính dễ dao động, tính thời vụ, tính vô hình và hữu hình

d) Tính tổng hợp, tính không dự trữ, tính dễ dao động, tính thời vụ.

Câu 27: Theo Luật Du lịch 2017, Cơ quan nào có thẩm quyền, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao?

a) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp huyện

b) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh

c) Cục du lịch Quốc gia Việt Nam

d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Câu 28: Khách tham quan là gì?

a) Người đi du lịch đến một nơi nào đó với thời gian ít 24 giờ và không lưu trú qua đêm

b) Người đi du lịch đến một nơi nào đó với thời gian hơn 24 giờ

c) Người đi du lịch đến một nơi nào đó với thời gian ít hơn 1 tháng

d) Người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch

Câu 29: Du lịch sinh thái là gì?

a) Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên

b) Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên kết hợp giáo dục về bảo vệ môi trường

c) Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa phương, có sự tham gia của cộng đồng.

d) Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa phương, có sự tham gia của cộng đồng, két hợp giáo dục về bảo vệ môi trường.

Câu 30: Lăng vua Khải Định được gọi là gì?

a) Ứng Lăng

b) Khiêm Lăng

c) Trung Lăng

d) Trường Lăng

Câu 31: Kiểu rừng khộp xuất hiện tại đâu?

a) Vườn Quốc gia Cúc Phương

b) Vườn Quốc gia YokDon

c) Vườn Quốc gia Bạch Mã

d) Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn6

Câu 32: Sông Hồng đổ ra biển thông qua cửa nào?

a) Ba Lạt

b) Cát Hải

c) Hải Hậu

d) Thái Bình

Câu 33: Nơi nào được ví là địa điểm “một tiếng gà gáy cả ba nước Đông Dương đều nghe”

a) Lao Bảo

b) Mộc Bài

c) Cha Lo

d) Bờ Y

Câu 34: Tình huống sau đây tương ứng với loại thiên kiến gì của du khách đối với hướng dẫn viên du lịch: Khi du khách nhận ra một nhân viên du lịch có thái độ cau có lúc phục vụ, họ dễ có xu hướng cho rằng nhân viên đó có tính cách không phù hợp với nghề hơn là thông cảm với một hoàn cảnh đặc biệt nào đó về tâm trạng hay sức khỏe của nhân viên.

a) Thiên kiến đánh đồng

b) Thiên kiến quy nạp

c) Thiên kiến quy kết

d) Thiên kiến diễn dịch

Câu 35: Những đặc điểm nào sau đây không nằm trong sự hình dung của du khách về “nét nhân cách trung tâm” của hướng dẫn viên du lịch? Nhanh nhẹn; Vui vẻ; Điềm đạm; Lịch sự; Nói nhiều?

a) Vui vẻ

b) Nói nhiều

c) Nhanh nhẹn

d) Lịch sự

Câu 36: “Hay tìm cách so sánh với đối thủ cạnh tranh” là một trong những biểu hiện tâm lý của kiểu khách nào sau đây?

a) Khách đa nghi

b) Khách hách dịch

c) Khách do dự

d) Khách thờ ơ

Câu 37: Nhân tố nào không phải là nhân tố làm phát sinh hiện tượng thích nghi trong ảnh hưởng xã hội?

a) Đặc điểm của nhóm

b) Điều kiện tự nhiên

c) Áp lực công khai

d) Tình trạng nhất trí của nhóm7

Câu 38: Nhận định nào sau đây phù hợp với khái niệm “Công nghệ giao tiếp”?

a) Trình độ xử lý tình huống trong giao tiếp để đáp ứng những yêu cầu về ứng xử phù hợp với tâm lý, văn hóa.

b) Khả năng thực hành đúng các hành vi cần thiết phù hợp với các yêu cầu giao tiếp.

c) Dây chuyền nghiệp vụ giao tiếp của các đơn vị được chuẩn hóa, tối ưu hóa và áp dụng nhất quán phù hợp với các khâu nghiệp vụ, đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giao tiếp và đạt được hiệu quả.

d) Tập hợp các thói quen trao đổi giữa con người với con người.

Câu 39: Điều gì là không phù hợp đế giao tiếp “có duyên”? Nhận định nào phù hợp để phân biệt nghe và lắng nghe trong giao tiếp?

a) Nghe là quá trình vật lý, lắng nghe là quá trình tâm lý của người nghe.

b) Nghe là hành động, lắng nghe kết quả của hành động đó ở người nghe.

c) Nghe là hành động, lắng nghe là quá trình của người nghe.

d) Nghe là hành động, lắng nghe là trạng thái của người nghe.

Câu 40: Kênh giao tiếp là gì?

a) Kênh giao tiếp là môi trường vật lý được thiết lập giữa người nói và người nghe để thực hiện việc chuyển thông điệp giao tiếp.

b) Kênh giao tiếp là môi trường tâm lý được thiết lập giữa người nói và người nghe để thực hiện việc chuyển thông điệp giao tiếp.

c) Kênh giao tiếp là môi trường vật lý và tâm lý được thiết lập giữa người nói và người nghe để thực hiện việc chuyển thông điệp giao tiếp.

d) Kênh giao tiếp là môi trường vật lý và tâm lý được thiết lập đồng thời giữa người nói và người nghe để thực hiện việc chuyển thông điệp giao tiếp.

Câu 41: Chiến thuật nào được áp dụng trong trình tự thực hiện xin lỗi khách như sau: “nhắc lại chuyện -> bày tỏ tâm trạng -> nói lời xin lỗi -> lời đề nghị”?

a) Chiến thuật “tâm tình”

b) Chiến thuật “tự sự”

c) Chiến thuật “đột kích”

d) Chiến thuật “trực tiếp”

Câu 42: Theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS), yêu cầu về diện mạo và vệ sinh cá nhân đối với hướng dẫn viên là:

a) Nam cắt tóc gọn gàng trên mang tai, nữ nếu tóc dài buộc lại phía sau

b) Nam cắt tóc gọn gàng ngắn trên cổ áo, nữ để tóc gọn gàng

c) Nam cắt tóc gọn gàng ngắn trên cổ áo, nữ nếu tóc dài buộc lại phía sau

d) Nam cắt tóc gọn gàng trên mang tai, nữ để tóc gọn gàng

Câu 43: Các giấy tờ về cung ứng dịch vụ du lịch gắn với quá trình nhận bàn giao công việc trước khi thực hiện chương trình du lịch giữa hướng dẫn viên và điều hành là gì:8

a) Giấy ủy quyền, giấy giới thiệu, biên bản thực hiện dịch vụ với các đối tác (thể hiện qua fax, hợp đồng kinh tế), giấy xác nhận đặt dịch vụ, giấy xác nhận đặt cọc

b) Danh sách phòng, danh sách đoàn

c) Danh mục vật dụng

d) Cả a,b,c

Câu 44: Trong quá trình phục vụ khách sử dụng phương tiện vận chuyển là ô tô 45 chỗ, hướng dẫn viên nên sử dụng micro thuyết minh cho du khách như thế nào là tối uư nhất:

a) Ngồi ngay sau lưng

tài xế cầm micro thuyết minh

b) Đứng, dùng tay trái vịnh vào thành xe tay phải cầm micro thuyết minh

c) Ngồi ngay ghế phụ, ngang hàng với tài xế cầm micro thuyết minh

d) Đứng, tay phải vịn chắc chắn vào thành ngăn sau lưng ghế tài xế, tay trái cầm micro thuyết minh

Câu 45: Hướng dẫn viên du lịch quốc tế khi phục vụ khách inbound phải mang chương trình du lịch có ngôn ngữ là:

a) Ngoại ngữ mà hướng dẫn viên sử dụng

b) Tiếng Việt

c) Cả a,b

d) Không cần mang theo chương trình du lịch

Câu 46: Trong sơ cấp cứu tình huống đe dọa sinh mạng nạn nhân nhất là:

a) Chảy máu quá nhiều, nạn nhân dễ bị tử vong.

b) Ngưng thở ngưng tim.

c) Gãy xương lớn (xương sống, xuong đùi, xương sọ)

d) Tất cả đều đúng.

Câu 47: Các triệu chứng khi bị ngộ độc thực phẩm là gì?

a) Khó chịu trong bụng và buồn nôn

b) Tiêu chảy

c) Thân nhiệt tăng, đau nhức đầu

d) Tất cả đêu đúng

Câu 48: Phương pháp rửa vết thương mắt:

a) Nghiêng đầu nạn nhân sang bên mắt bị tổn thương, dùng nước sạch xối từ trong khóe mắt

chảy ra đuôi mắt.

b) Không cần rửa, chuyển đến bệnh viên ngay

c) Rửa theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài giống như vết thương thông thường.

d) Nghiêng đầu nạn nhân sang bên mắt không bị tổn thương, dùng nước sạch xối vào bên mắt bị tổn thương từ trong khóe mắt chảy ra đuôi mắt.

Câu 49: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương có tên gọi tiếng Anh là gì?9

a) Asia-Pacific Economic Forum

b) Pacific-Asia Economic Cooperation

c) AsiaPacific Economic Cooperation

d) Pacific-Asia Economic Forum

Câu 50: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) có bao nhiêu thành viên?

a) 20

b) 21

c) 22

d) 23

Câu 51: Tính đến tháng 05/2018, Việt Nam đã mấy lần đăng cai tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC thường niên?

a) 2

b) 3

c) 4

d) Tất cả đều sai

Câu 52: “Kinh tế tri thức” là thuật ngữ được xuất hiện nhiều trong cuộc cách mạng lần thứ mấy?

a) Lần thứ 3

b) Lần thứ 4

c) Tất cả đều đúng

d) Tất cả đều sai

Câu 53. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu gia hạn tạm trú thì hồ sơ sẽ được giải quyết trong bao lâu:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Câu 54. Trường hợp người nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, người này có thể bị tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian tối đa bao lâu:

a) Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 04 năm và có thể gia hạn.

b) Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 05 năm và không thể gia hạn.

c) Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 01 năm và có thể gia hạn.

d) Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 03 năm và có thể gia hạn.

Câu 55. Khu vực quá cảnh là:

a) Khu vực quá cảnh là khu vực thuộc cửa khẩu quốc tế, nơi người nước ngoài được lưu lại

để đi nước thứ ba do người đứng đầu đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh quyết định

b) Khu vực quá cảnh do cơ quan có thẩm quyền quản lý cửa khẩu quốc tế quyết định

c) Khu vực quá cảnh là khu vực thuộc cửa khẩu quốc tế, nơi người nước ngoài được lưu lại để đi nước thứ ba, là khu vực quá cảnh do cơ quan có thẩm quyền quản lý cửa khẩu quốc tế quyết định

d) Khu vực do nguời đứng đầu đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh quyết định

Câu 56. ý nào sau đây đúng về quyết định đơn phương miễn thị thực :

a) Có thời hạn không quá 03 năm và không gia hạn.

b) Có thời hạn không quá 05 năm và được xem xét gia hạn.

c) Có thời hạn không quá 06 năm và không gia hạn.

d) Có thời hạn không quá 04 năm và được xem xét gia hạn

Câu 57: Giả định kết quả rút thăm để xác định vị trí thứ nhất của việc treo cờ và bố trí chỗ ngồi tại Hội đồng Liên Hợp Quốc là chữ G (theo bảng chữ cái tiếng Anh). Vậy vị trí cuối cùng sẽ là chữ gì?

a) Chữ A

b) Chữ F

c) Chữ H

d) Chữ Z

Câu 58: Trong 18 Bộ thuộc cơ cấu to chức của Chính phủ nước ta, có 3 Bộ được xem là ưu tiên hơn cả đối với nghiệp vụ lễ tân khi sắp xếp các vị trí ưu tiên. Đó là 3 Bộ nào?

a) Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính

b) Bộ Ngoại giao, Bộ Nội Vụ, Bộ Giáo dục và đào tạo

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

d) Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao

Câu 59: Hình thức thấp nhất trong quan hệ ngoại giao giữa hai nhà nước là thành lập?

a) Lãnh sự quán

b) Công sứ quán

c) Đại biện quán

d) Đại sứ quán

Câu 60: Lễ thượng cờ Việt Nam tại trụ sở Liên Hợp Quốc được chính thức thực hiện vào năm nào?

a) 1945

b) 1954

c) 1975

d) 1977

2. Phần tự luận (02 câu – 01 câu/20 điểm – 75 phút)

Câu 1. Trình bày những công việc cần làm khi chuẩn bị và kiểm tra khi tổ chức tiễn khách?

Câu 2. Nguyên tắc và trình tự tiến hành lễ trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự của nhà nước, huân chương, huy chương, cờ thi đua của chính phủ, bằng khen của thủ tướng chính phủ.

3. Đáp án phần trắc nghiệm

1. a11. a21. b31. b41.a51. a
2. a12. c22. c32. a42. d52. a
3. c13. a23. d33. d43. d53. a
4. d14. b24. d34. a44. d54. d
5. d15. a25. b35. b45. c55. c
6. a16. c26. c36. c46. d56. b
7. b17. b27. b37. d47. d57. d
8. d18. d28. a38. c48. a58. c
9. c19. a29. d39. d49. c59. c
10. d20. d30. a40. a50. b60. d

Thí sinh điền vào form dưới đây để nhận file Đáp án đề thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Bạn vui lòng nhập chính xác email để có thể nhận được tài liệu nhé.

Hi vọng những chia sẻ này là hữu ích đối với các bạn.  Xin cám ơn bạn đã ghé thăm website knowalot.net . Bạn kiểm tra email để nhận link tải tài liệu miễn phí nhé.


  Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý độc giả đã đọc bài viết. Mọi thắc mắc về nội dung hoặc các khiếu nại về bản quyền, xin vui lòng gởi thông tin vào địa chỉ email: knowalot.net@gmail.com

  Mr. Know xin chân thành cám ơn.

  Dark mode