Lịch sử ngày quốc tế thiếu nhi (ngày 01 tháng 06)

Tóm tắt ý chính

  • Ngày Quốc tế Thiếu nhi là một ngày kỷ niệm được tổ chức hàng năm để tôn vinh trẻ em, được tổ chức ở một số quốc gia vào ngày 1 tháng Sáu.
  • Ngày 1 tháng 6 được nhiều nước thuộc Liên Xô cũ sử dụng làm ‘Ngày Quốc tế Bảo vệ Trẻ em’, được thành lập vào ngày 1 tháng 6 năm 1950 sau Đại hội của Liên đoàn Dân chủ Quốc tế Phụ nữ tại Mátxcơva diễn ra vào năm 1949.
  • Với sự ra đời của Ngày Quốc tế Thiếu nhi, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã công nhận trẻ em, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo và nguồn gốc quốc gia hoặc xã hội, có quyền được yêu thương, được yêu thương, được hiểu biết, được ăn uống đầy đủ, được chăm sóc y tế, được giáo dục miễn phí, được bảo vệ chống lại tất cả các hình thức bóc lột và phát triển trong một bầu không khí hòa bình phổ quát và tình anh em.
  • Tuy nhiên, Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã được tạo ra để thay đổi cách trẻ em được xã hội nhìn nhận và đối xử cũng như cải thiện phúc lợi của trẻ em.
  • Năm 1925, Hội nghị Thế giới về Sức khỏe của Trẻ em đã tuyên bố ngày 1 tháng 6 là ngày thu hút sự chú ý của thế giới về các vấn đề ảnh hưởng đến trẻ em.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi là một ngày kỷ niệm được tổ chức hàng năm để tôn vinh trẻ em, được tổ chức ở một số quốc gia vào ngày 1 tháng Sáu. Nguồn gốc của ngày kỷ niệm đã có từ cách đây gần một thế kỷ.

Lịch sử ngày quốc tế thiếu nhi

Nguồn gốc của ngày lễ này bắt nguồn từ năm 1925 khi đại diện từ các quốc gia khác nhau gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ để triệu tập “Hội nghị Thế giới về Quyền lợi của Trẻ em” đầu tiên.

Sau hội nghị, một số chính phủ trên thế giới đã chỉ định một ngày là Ngày Trẻ em để nêu bật các vấn đề của trẻ em. Không có ngày cụ thể được khuyến nghị, vì vậy các quốc gia sử dụng bất kỳ ngày nào phù hợp nhất với văn hóa của họ.

Ngày 1 tháng 6 được nhiều nước thuộc Liên Xô cũ sử dụng làm ‘Ngày Quốc tế Bảo vệ Trẻ em’, được thành lập vào ngày 1 tháng 6 năm 1950 sau Đại hội của Liên đoàn Dân chủ Quốc tế Phụ nữ tại Mátxcơva diễn ra vào năm 1949.

Với sự ra đời của Ngày Quốc tế Thiếu nhi, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã công nhận trẻ em, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo và nguồn gốc quốc gia hoặc xã hội, có quyền được yêu thương, được yêu thương, được hiểu biết, được ăn uống đầy đủ, được chăm sóc y tế, được giáo dục miễn phí, được bảo vệ chống lại tất cả các hình thức bóc lột và phát triển trong một bầu không khí hòa bình phổ quát và tình anh em.

quoc-te-thieu-nhi

Quốc tế thiếu nhi (nguồn: chilinhquetoi.com)

Nhiều quốc gia đã thiết lập Ngày Trẻ em nhưng đây thường không được coi là một ngày lễ. Ví dụ, một số quốc gia coi Ngày Trẻ em vào ngày 20 tháng 11 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Tuy nhiên, Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã được tạo ra để thay đổi cách trẻ em được xã hội nhìn nhận và đối xử cũng như cải thiện phúc lợi của trẻ em. Được thành lập lần đầu tiên theo Nghị quyết của Liên hợp quốc vào năm 1954, Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày vận động và bảo vệ quyền trẻ em. Quyền trẻ em không phải là quyền đặc biệt hay quyền khác biệt. Đó là những quyền cơ bản của con người. Một đứa trẻ là một con người, có quyền được đối xử như một và cần được tôn vinh như vậy.

Nhân loại dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất

Năm 1925, Hội nghị Thế giới về Sức khỏe của Trẻ em đã tuyên bố ngày 1 tháng 6 là ngày thu hút sự chú ý của thế giới về các vấn đề ảnh hưởng đến trẻ em. Các quốc gia được đại diện công nhận rằng “nhân loại nợ Trẻ em những gì tốt đẹp nhất mà nó phải ban tặng.” Kết quả là Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Genève về Quyền trẻ em.

  • Trẻ em phải được cung cấp các phương tiện cần thiết cho sự phát triển bình thường cả về vật chất và tinh thần;
  • Đứa trẻ đói phải được cho ăn; đứa trẻ bị ốm phải được nuôi dưỡng; đứa trẻ lạc hậu phải được giúp đỡ; đứa con vi phạm phải được đòi lại; và trẻ mồ côi và người từ bỏ phải được che chở và bảo vệ;
  • Trẻ phải là người đầu tiên được cứu trợ trong lúc gặp nạn;
  • rẻ em phải bị đặt vào tình thế phải kiếm kế sinh nhai, và phải được bảo vệ trước mọi hình thức bóc lột;
  • Đứa trẻ phải được nuôi dưỡng với ý thức rằng tài năng của nó phải được cống hiến để phục vụ đồng loại.

Năm 1959, Liên hợp quốc đã thông qua Tuyên bố về Quyền trẻ em, dựa trên cấu trúc và nội dung của Tuyên bố Giơ-ne-vơ và tái khẳng định rằng “loài người mang ơn trẻ em những gì tốt đẹp nhất mà nó phải ban cho.” Tuyên bố mới này đã đưa ra 10 nguyên tắc để bảo vệ trẻ em trước cũng như sau khi sinh và đặt cơ sở cho việc thông qua Công ước Quyền trẻ em năm 1989, hiệp ước nhân quyền quốc tế được phê chuẩn nhanh chóng và rộng rãi nhất trong lịch sử.

Cre: dịch từ bài viết History of the international childrens day của Jasmine Le đăng trên vietnamtimes.org.vn vào lúc 16:51 – 28/05/2020

Dark mode