Trong khủng hoảng có hiểm nguy và cơ hội

Quick Summary

  • lựa chọn hiểm nguy hay cơ hội .
  • hoặc thương hại bản thân, hoặc tìm kiếm hạt mầm cơ hội từ những khó khăn, nghịch cảnh ấy.
  • .
  • .

Gặp khủng hoảng: lựa chọn hiểm nguy hay cơ hội ?

Trong tiếng Trung Quốc, từ “khủng hoảng” ( 有危机 ) được tạo thành từ hai chữ, một chữ có nghĩa là “hiểm nguy” (  ) và một chữ có nghĩa là “cơ hội” ( 机有 ).

Trong cuộc sống, mỗi khi gặp phải nghịch cảnh, chính bạn là người lựa chọn thái độ của mình: hoặc thương hại bản thân, hoặc tìm kiếm hạt mầm cơ hội từ những khó khăn, nghịch cảnh ấy.

Phải tự mình vượt qua những khó khăn, trở ngại, bạn mới được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực.

Maxwell Winston Stone

Dark mode