Quy trình SEO – Triển khai cho Keyword Traffic

Tóm tắt ý chính

 • Cụ thể, tôi sẽ tiết lộ một loạt các mẹo nghiên cứu từ khóa chiến thuật mà bạn có thể thực hiện ngay lập tức.
 • Keyword traffic là những keyword thuộc tầng 1 – 2 của phễu marketing, với nội dung cung cấp thông tin là chủ yếu, nhưng có một lượng lớn người dùng tìm kiếm các keyword này.
 • Theo đó, Expanded List Post là một trong các bước SEO 1 website mở rộng nội dung.
 • Áp dụng kĩ thuật Expanded List Post để có thể nhanh chóng nghiên cứu ra các keyword traffic này, đồng thời sử dụng chức năng Parent Topic trong Ahrefs để phân nhóm và định hình tầng cấu trúc blog cho website.
 • dựa trên việc nghiên cứu ra các từ khóa đối thủ đã SEO nhưng website doanh nghiệp chưa tối ưu.

Bạn đã nắm vững những kiến ​​thức cơ bản về nghiên cứu từ khóa. Tôi nghĩ đã đến lúc bạn học một số nội dung nâng cao thú vị hơn!

Cụ thể, tôi sẽ tiết lộ một loạt các mẹo nghiên cứu từ khóa chiến thuật mà bạn có thể thực hiện ngay lập tức.

quy-trinh-seo-buoc-7-trien-khai-cho-keyword-traffic

Vì vậy, không cần bổ sung thêm, chúng ta hãy đi sâu vào các mẹo.

Keyword traffic là những keyword thuộc tầng 1 – 2 của phễu marketing, với nội dung cung cấp thông tin là chủ yếu, nhưng có một lượng lớn người dùng tìm kiếm các keyword này. Theo đó, Expanded List Post là một trong các bước SEO 1 website mở rộng nội dung.

Áp dụng kĩ thuật Expanded List Post để có thể nhanh chóng nghiên cứu ra các keyword traffic này, đồng thời sử dụng chức năng Parent Topic trong Ahrefs để phân nhóm và định hình tầng cấu trúc blog cho website.

 • Headkey có sẵn.
 • Validate từ khóa bằng Ahrefs (chưa phù hợp thì chỉnh lại headkey).
 • Phân tích website lớn trong ngành.
 • Kiểm tra xem đủ keywords chưa (nếu chưa đủ thì phân tích trên website lớn của nước ngoài, wikipedia, answerthepublic).
 • Vào Phrase Match – Ahrefs tải key về.
 • Phân loại và tổ chức từ khóa.

Video dưới đây, tôi có hướng dẫn chi tiết từng bước triển khai kĩ thuật Expanded List Post.

 • Nguyên lý hoạt động: dựa trên việc nghiên cứu ra các từ khóa đối thủ đã SEO nhưng website doanh nghiệp chưa tối ưu.
 • Công cụ cần sử dụng: Ahrefs.

Dark mode