Lời giới thiệu của tác giả Ernie Carwile

Quick Summary

  • những lần như thế, tôi đều cho rằng đó là hình phạt theo luật nhân quả đối với những việc làm không phải lẽ của tôi trong quá khứ.
  • Tuy nhiên, sau một thời gian sống và trải nghiệm, tôi đã nhận ra rằng bản chất của cuộc sống không phải là trò chơi thường phạt của Thượng Đế như tôi từng nghĩ.
  • Mỗi lần đối diện nghịch cảnh là một lần ta được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, những thứ ta không thể tìm thấy nếu không kinh qua những thăng trầm cuộc sống….

Lời giới thiệu của tác giả Ernie Carwile:

Trong cuộc sống, có không ít lần tôi phải đối diện với những thất bại, mất mát, đau khổ hay khó khăn; những lần như thế, tôi đều cho rằng đó là hình phạt theo luật nhân quả đối với những việc làm không phải lẽ của tôi trong quá khứ.

Còn ngược lại, khi nhịp sống diễn ra bằng phẳng, suôn sẻ thì đó chính là món quà, là phần thưởng tương xứng với những việc làm tốt của tôi.

Nói khác đi, tôi tin rằng nếu càng làm nhiều điều tốt, sự tưởng thưởng sẽ càng cao.

Tuy nhiên, sau một thời gian sống và trải nghiệm, tôi đã nhận ra rằng bản chất của cuộc sống không phải là trò chơi thường phạt của Thượng Đế như tôi từng nghĩ.

Mỗi nghịch cảnh luôn chứa đựng một món quà vô giá. Mỗi lần đối diện nghịch cảnh là một lần ta được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, những thứ ta không thể tìm thấy nếu không kinh qua những thăng trầm cuộc sống…

Ernie Carwile

Dark mode