Hải “bánh” ra tù

Tóm tắt ý chính

  • Hải “bánh” chính thức hòa nhập cộng đồng sau hơn 22 năm thụ án chung thân.
  • Tìm hiểu thêm về Sát Thủ Hải “Bánh” tại đây.

Hải “bánh” chính thức hòa nhập cộng đồng sau hơn 22 năm thụ án chung thân.

Tìm hiểu thêm về Sát Thủ Hải “Bánh” tại đây.

Dark mode