Hải “bánh” ra tù

Quick Summary

  • Hải “bánh” chính thức hòa nhập cộng đồng sau hơn 22 năm thụ án chung thân.
  • Tìm hiểu thêm về Sát Thủ Hải “Bánh”.
  • .

Hải “bánh” chính thức hòa nhập cộng đồng sau hơn 22 năm thụ án chung thân.

Tìm hiểu thêm về Sát Thủ Hải “Bánh” tại đây.

Dark mode