Dược điển Việt Nam V (Xuất bản lần 5) – Bộ Y Tế

Tóm tắt ý chính

 • Trải qua bốn lần xuất bản, Dược điển Việt Nam V đã trở thành văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng về tiêu chuẩn hóa thuốc được áp dụng trong toàn ngành Dược phục vụ công tác quản lý, kiểm tra giám sát chất lượng thuốc sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.
 • Ở lần xuất bản thứ năm này, Dược điển Việt Nam V có một bước tiến mới cả về chất lượng và số lượng với 361 chuyên luận mới và 357 tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV được sửa đổi, bổ sung, cập nhật.
 • Dược điển Việt Nam có số chuyên luận tăng vượt bậc với 1519 chuyên luận, trong đó có 485 nguyên liệu hóa dược, 385 thành phẩm hóa dược, 372 dược liệu và thuốc từ dược liệu, 41 vắc xin và sinh phẩm y tế, 8 bao bì và nguyên liệu sản xuất bao bì cấp 1, 138 phổ hồng ngoại chuẩn, 228 chuyên mục chung và trên 650 hóa chất, thuốc thử.
 • Với nội dung tăng lên tương đương với khoảng 2200 trang sách, Dược điển Việt Nam V được in thành hai tập, tập 1 gồm nguyên liệu hóa dược và thành phẩm hóa dược, tập 2 gồm dược liệu, thuốc từ dược liệu, vắc xin, sinh phẩm và các phụ lục.
 • Vì vậy, việc triển khai áp dụng Dược điển Việt Nam V là yêu cầu cần thiết trong sản xuất kinh doanh và kiểm tra chất lượng dược phẩm nhằm góp phần vào việc đảm bảo chất lượng thuốc.

Dược điển Việt Nam V

Trải qua bốn lần xuất bản, Dược điển Việt Nam V đã trở thành văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng về tiêu chuẩn hóa thuốc được áp dụng trong toàn ngành Dược phục vụ công tác quản lý, kiểm tra giám sát chất lượng thuốc sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

duoc-dien-viet-nam-thien-tue

Dược điển Việt Nam V (lần xuất bản thứ năm) – Bộ Y Tế

Ở lần xuất bản thứ năm này, Dược điển Việt Nam V có một bước tiến mới cả về chất lượng và số lượng với 361 chuyên luận mới và 357 tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV được sửa đổi, bổ sung, cập nhật. Các chuyên luận mới và các chuyên luận sửa đổi đã được xây dựng với các chỉ tiêu đánh giá toàn diện hơn về chất lượng thuốc như các chỉ tiêu về giải phóng dược chất, đánh giá tạp chất, độ an toàn….

Các phép thử có độ tin cậy cao hơn, các phương pháp phân tích hiện đại, hiệu quả hơn cũng được đưa vào nhiều hơn, nhưng vẫn đảm bảo tính thực thi áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và hài hòa với các Dược điển tiên tiến trên thế giới.

Dược điển Việt Nam có số chuyên luận tăng vượt bậc với 1519 chuyên luận, trong đó có 485 nguyên liệu hóa dược, 385 thành phẩm hóa dược, 372 dược liệu và thuốc từ dược liệu, 41 vắc xin và sinh phẩm y tế, 8 bao bì và nguyên liệu sản xuất bao bì cấp 1, 138 phổ hồng ngoại chuẩn, 228 chuyên mục chung và trên 650 hóa chất, thuốc thử.

Với nội dung tăng lên tương đương với khoảng 2200 trang sách, Dược điển Việt Nam V được in thành hai tập, tập 1 gồm nguyên liệu hóa dược và thành phẩm hóa dược, tập 2 gồm dược liệu, thuốc từ dược liệu, vắc xin, sinh phẩm và các phụ lục.

Dược điển Việt Nam V là bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc đã được xác định tại Luật Dược và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Điều này khẳng định tính quy phạm kỹ thuật của tiêu chuẩn dược điển. Vì vậy, việc triển khai áp dụng Dược điển Việt Nam V là yêu cầu cần thiết trong sản xuất kinh doanh và kiểm tra chất lượng dược phẩm nhằm góp phần vào việc đảm bảo chất lượng thuốc.

Trích đoạn Dược điển Việt Nam V

Nội dung

Tập 1

 • Lời nói đầu
 • Lịch sử Dược điển nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Hội đồng Dược điển Việt Nam V
 • Các cộng tác viên
 • Các cơ quan và đơn vị tham gia xây dựng Dược điển Việt Nam V
 • Danh mục các chuyên luận
 • Danh mục chuyên luận mới so với DĐVN IV
 • Danh mục chuyên luận của DĐVN IV không đưa vào DĐVN V
 • Quy định chung
 • Ký hiệu các chữ viết tắt
 • Các chuyên luận
  • Nguyên liệu hóa dược và thành phẩm hóa dược
 • Mục lục tra cứu theo tên Việt Nam
 • Mục lục tra cứu theo tên Latin

Tập 2

 • Quy định chung
 • Ký hiệu các chữ viết tắt
 • Các chuyên luận
  • Huyết thanh, sinh phẩm và vắc xin
  • Dược liệu
  • Cao dược liệu, dầu, tinh dầu
  • Thuốc cổ truyền
 • Phổ hấp thụ hồng ngoại
 • Các phụ lục
 • Mục lục tra cứu theo tên Việt Nam
 • Mục lục tra cứu theo tên Latin

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập từ ngày 02 tháng 09 năm 1945, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong thời kỳ Pháp thuộc và thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Ngành Dược Việt Nam dựa vào Dược điển Pháp để quản lý chất lượng thuốc.

Năm 1954, xau khi hòa bình được lập lại ở Miền Bắc, việc xây dựng một bộ Dược điển Việt Nam phù hợp với tình hình sản xuất và sử dụng thuốc trở nên cần thiết; đặc biệt công tác tiêu chuẩn hóa thuốc là lĩnh vực được Chính phủ hết sức quan tâm.

Ngày 28 tháng 03 năm 1963, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/CP về công tác tiêu chuẩn hóa. Để thực hiện Nghị định 123/CP của Chính phủ, tại Thông tu số 19-BYT/TT ngày 19 tháng 07 năm 1963, Bộ Y tế giao cho Thứ trưởng, Dược sĩ Vũ Công Thuyết chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức Hội đồng Dược điển Việt Nam (HĐDĐVN).

DS. Vũ Công Thuyết đã đề nghị Bộ Y tế cử Giáo sư Tiến sĩ dược khoa Trương Công Quyền, một trong năm giáo sư đầu tiên của Ngành Y tế Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định, trực tiếp tổ chức hoạt động của Hội Đồng Dược Điển Việt Nam.

Mua sách Dược điển Việt Nam tập 1 tại đây

Mua sách Dược điển Việt Nam tập 2 tại đây


Bạn vui lòng nhập chính xác email để có thể nhận được tài liệu nhé.

Hi vọng những chia sẻ này là hữu ích đối với các bạn.  Xin cám ơn bạn đã ghé thăm website knowalot.net . Bạn kiểm tra email để nhận link tải tài liệu miễn phí nhé.

  Dark mode