So sánh cuộc sống với công việc của một người thợ rèn

Tóm tắt ý chính

  • Để làm ra một vật dụng, trước tiên người thợ rèn bơm ống bễ lò để tăng nhiệt độ lò rèn.
  • Sau đó, cho một miếng sắt vào nung và đợi đến khi nó đủ độ nóng để mềm hơn, dễ uốn hơn.
  • Tiếp đó, người thợ rèn đặt miếng sắt đã nung trên một cái đe và dùng một cái búa nặng đập thanh sắt thành một hình dạng như mong muốn.
  • Cuối cùng, người thợ rèn nhúng miếng kim loại đang nóng hừng hực vào nước lạnh để tôi miếng sắt, làm cho nó chắc chắn và bền hơn.
  • .
  • .

Công việc của một người thợ rèn:

Để làm ra một vật dụng, trước tiên người thợ rèn bơm ống bễ lò để tăng nhiệt độ lò rèn. Sau đó, cho một miếng sắt vào nung và đợi đến khi nó đủ độ nóng để mềm hơn, dễ uốn hơn.

Tiếp đó, người thợ rèn đặt miếng sắt đã nung trên một cái đe và dùng một cái búa nặng đập thanh sắt thành một hình dạng như mong muốn.

Cuối cùng, người thợ rèn nhúng miếng kim loại đang nóng hừng hực vào nước lạnh để tôi miếng sắt, làm cho nó chắc chắn và bền hơn.

? Cuộc sống cũng tương tự như thế. Những khó khăn sẽ đốt nóng, vầy vò chúng ta và rồi ấn ta vào hoàn cảnh không hề mong muốn. Sau những lần “rèn giũa” như thế, tinh thần, ý chí và sức mạnh con người sẽ được hình thành và vững mạnh hơn.

Maxwell Winston

Dark mode